Macro Marketing là gì? Định nghĩa và ví dụ thực tiễn

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Macro Marketing là gì?

Trong kinh doanh sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cũng như chiến lược của các công ty. Macro Marketing là một trong những yếu tố có tính chi phối cực kỳ cao như vật. Vậy, Macro Marketing là gì và có ý nghĩa thực tế ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Định nghĩa Macro Marketing

Môi trường marketing vĩ mô hay Macro Marketing Environment có thể được hiểu là các chính sách, chiến lược mà mục tiêu của tiếp thị có ảnh hưởng đến toàn xã hội và nền kinh tế nói chung. Các yếu tố này tác động trực tiếp lên thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Macro Marketing là gì?
Macro Marketing là gì?

Nếu bạn thắc mắc đặc điểm của Marco Marketing là gì thì có thể hình dùng rằng đó là những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của một doanh nghiệp, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

Các yếu tố thuộc về Macro Marketing

Nếu bạn vẫn chưa hình dung rõ ràng được Marco Marketing là gì thì hãy nhìn vào những nhóm phân chia dưới đây:

Nhóm môi trường tự nhiên

Nhóm này gồm tài nguyên, khí hậu, địa hình và các yếu tố tự nhiên khác. Các hoạt động marketing đều chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố này. Mỗi yếu tố tự nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn các chiến lược và biện pháp thực hiện khác nhau.

Các nhà hoạch định Marketing cũng không thể bỏ qua yếu tố bảo vệ môi trường, một yếu tố đang trở thành một điều tất yếu trong các chiến dịch hiện nay.

Các yếu tố của Marco Marketing là gì?
Các yếu tố của Marco Marketing là gì?

Nhóm môi trường văn hóa xã hội

Các chế độ xã hội, văn hóa, truyền thống, tôn giáo hay dân tộc… đều chi phối rất lớn đến sự tiếp cận và quyết định của khách hàng. Các yếu tố này chi phối khá lớn lên hành vi tiêu dùng và hành vi kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ phải tìm cách nhanh chóng thích ứng với chúng.

Nhóm nhân khẩu học

Nhóm này sẽ đề cập đến các yếu tố như dân số, độ tuổi, giới tính hay sự phân bổ… Các phân tích về quy mô và cơ cấu dân số sẽ được sử dụng trực tiếp để xác định quy mô, động lực của thị trường. Ngoài ra, sự phát triển của đô thị hóa, tăng trưởng dân số cũng đòi hỏi những nhà làm Marketing phải có những bước đi mới.

Nhóm môi trường kinh tế

Các yếu tố chính bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), kim ngạch xuất nhập khẩu, thất nghiệp, tỉ lệ lạm phát tỷ, lãi suất ngân hàng, v.v. Các yếu tố này dự đoán sức mua, sự thay đổi hay biến động trên thị trường cũng như những cơ hội và thách thức mới.

Nhóm môi trường khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ hiện nay có một vị thế cực kỳ quan trọng trong ngành, rất nhiều chiến dịch được thực hiện đầy sáng tạo, hiệu quả với sự hỗ trợ từ  những công nghệ mới.

Ngoài ra, sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng giúp các công ty đa dạng hóa, phát triển sản phẩm nhanh hơn để tùy ứng và phục vụ tốt hơn người tiêu dùng.

Nhóm môi trường chính trị và luật pháp

Nhóm này bao gồm các vấn đề về mức độ ổn định chính trị, chính sách của chính phủ, hệ thống quản lý hành chính và các yếu tố môi trường pháp lý bao gồm các luật và quy định. Các yếu tố này quyết định lớn đến chính sách, chiến lược chung của các công ty.

Ý nghĩa của Macro Marketing

Vậy ý nghĩa thực tiễn của các yếu tố trong Marco Marketing là gì? Và tại sao các yếu tố này lại quan trọng đến thế?

Trước hết, cần hiểu rằng các yếu tố trong 6 nhóm trên chi phối gần như toàn bộ các khía cạnh của một chiến lược Markaeting, mở rộng ra hơn là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Và để kinh doanh thành công, đương nhiên bạn cũng phải có một chiến lược khả thi.

Sự quan trọng của Macro Marketing
Sự quan trọng của Macro Marketing

Macro Marketing rất quan trọng và có giá trị về bản chất vì nó vạch ra cách thức để tìm hiểu rằng làm thế nào các cá nhân khác nhau trong các môi trường khác nhau đang đổi mới, thích nghi và học hỏi và họ thực hiện nó thế nào.

Nó tập trung chính vào cách phân phối hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng trên thị trường. Ngoài ra, nó cũng cho thấy cách thức làm thế nào để chiến lược có được sự tác động rộng lớn, thậm chí là toàn cầu.

Lĩnh vực nghiên cứu của Macro Marketing mang một cách thức tiếp cận khá cao vì nó tập trung vào các mô hình hành vi người tiêu dùng. Từ đó đưa ra các phương hướng đúng đắn cho cách nhà hoạch định chiến lược, và quyết định đến cách doanh nghiệp cần làm gì và làm thế nào.

Các công tác tìm hiểu chuyên sâu Macro Marketing sẽ được lên kế hoạch và thiết kế để cải thiện các khía cạnh tổng thể của việc tiêu thụ hàng loạt sản phẩm thay vì góc độ tiêu thụ riêng lẻ .

Kết luận

Thực chất Marco Marketing là gì không phải là một vấn đề quá khó hiểu, xa vời. Những yếu tố quan trọng này đều xuất hiện xung quanh chúng ta nhưng đôi khi chúng ta bỏ qua hoặc còn xem nhẹ đến nó.