Thẻ: brand marketing không hiệu quả

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Vì sao brand của bạn marketing không hiệu quả?

Brand là một lời cam kết, nó giúp người dùng tốn ít công sức lựa chọn hơn vì con người luôn có xu hướng tin tưởng vào những sản phẩm quen thuộc và những người quen thuộc. Cho dù sản phẩm của bạn có tốt đến đâu, nhưng nếu nó không tạo ra được bối