Thẻ: kinh doanh mô hình B To B(B2B)

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Marketing, kinh doanh mô hình B To B(B2B) nên làm thế nào?

Trong những năm gần đây, chủ đề về Marketing To B (To Business: khách hàng là doanh nghiệp) không phải là hiếm. To B và To C (To Customer: khách hàng cá nhân), sản phẩm của hai mô hình này có chiến lược marketing khác nhau rất nhiều. Sản phẩm To C có quần thể