Thẻ: Marketing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Marketing, kinh doanh mô hình B To B(B2B) nên làm thế nào?

Trong những năm gần đây, chủ đề về Marketing To B (To Business: khách hàng là doanh nghiệp) không phải là hiếm. To B và To C (To Customer: khách hàng cá nhân), sản phẩm của hai mô hình này có chiến lược marketing khác nhau rất nhiều. Sản phẩm To C có quần thể

Standard

Chiến lược marketing nội dung tổng thể

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các chiến lược nội dung “toàn diện” (“holistic” content strategies), phương pháp theo cụm chủ đề (topic-cluster methodology), “Báo cáo thông tin chi tiết” là gì? Trước tiên tôi sẽ nói về chiến lược marketing nội dung toàn diện (“holistic” content strategy) : chiến lược nội