Thẻ: Marketing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

CPS là gì? Cách ứng dụng CPS trong Affiliate Marketing

Quảng cáo CPS là một khía cạnh quan trọng của tiếp thị trực tuyến. Trong mô hình này, các quảng cáo chỉ được thanh toán khi đạt được một giao dịch cụ thể. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm “Quảng cáo CPS là gì?” và tại sao

Standard

7P trong Marketing là gì? Cách triển khai mô hình 7P 2023

Trong lĩnh vực tiếp thị, 7P là một khái niệm quan trọng đại diện cho 7 yếu tố cơ bản cần xem xét để phát triển một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Không chỉ giúp doanh nghiệp xác định cách tiếp cận khách hàng một cách toàn diện. Mà còn giúp tạo ra sản

Standard

Marketing, kinh doanh mô hình B To B(B2B) nên làm thế nào?

Trong những năm gần đây, chủ đề về Marketing To B (To Business: khách hàng là doanh nghiệp) không phải là hiếm. To B và To C (To Customer: khách hàng cá nhân), sản phẩm của hai mô hình này có chiến lược marketing khác nhau rất nhiều. Sản phẩm To C có quần thể

Standard

Chiến lược marketing nội dung tổng thể

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các chiến lược nội dung “toàn diện” (“holistic” content strategies), phương pháp theo cụm chủ đề (topic-cluster methodology), “Báo cáo thông tin chi tiết” là gì? Trước tiên tôi sẽ nói về chiến lược marketing nội dung toàn diện (“holistic” content strategy) : chiến lược nội