Thẻ: tái sử dụng content

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Làm thế nào để tái xuất bản content?

Không phải mọi nội dung mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn tạo ra đều có hiệu suất cao nhất. Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Thực ra “những content có hiệu suất mang đến 93% số lượng khách hàng tiềm năng của HubSpot chỉ chiếm 20%”. (Dharmesh Shah, đồng sáng lập HubSpot)