Thẻ: tăng trưởng doanh thu

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Chuyển đổi traffic thành doanh số, 5 vấn đề cần giải quyết nếu muốn tăng trưởng doanh thu

Tóm tắt bài viết: Lưu lượng hay còn gọi là traffic không phải tất cả, nếu sản phẩm của bạn cần chiến lược tương tác có nhận thức cao (cognitive engagement), vậy cần giải quyết các vấn đề về tìm hiểu sản phẩm, lòng tin, động cơ… Nội dung tác giả chia sẻ: Giả dụ