Thẻ: XU HƯỚNG QUẢNG CÁO TRÊN TOÀN CẦU

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

XU HƯỚNG QUẢNG CÁO TRÊN TOÀN CẦU

Bài viết được chia sẻ bởi nền tảng trực tuyển: Bosskol.com Tóm tắt ý chính: Sẽ phải mất ít nhất hai năm để nền kinh tế quảng cáo toàn cầu phục hồi hoàn toàn sau khi những khủng hoảng đã khiến ngành công nghiệp này suy giảm 63 tỷ đô la trong năm 2020. Chi