Thiết kế website theulogo.vn

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Đối với đối tác có nhiều dịch vụ con họat động thì menu cần phải sắp xếp thật logic cũng như phải hiển thị hình như rất nhiều. Vấn đề này xảy ra với khá nhiều website nhưng hiện tượng quá nhiều dẫn đến loãng thông tin nếu không sắp xếp hợp lý.

Qua dự án này chúng tôi muốn show thông tin vừa đủ và chủ yếu vẫn là trải nghiệm của khách hàng để nâng cao niềm tin khi khách vào website này.

Tên đơn vị: CÔNG TY THÊU LOGO

Ngân sách: 8.000.000 vnđ

Thời gian: 2 tuần

Client Name

John Doe

Category

Personal, Portfolio

February 28, 2020

Location

3690 Brownton Road, Mississippi