Cập nhật chính sách sẽ bị cấm khi quảng cáo trên Zalo ads

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Cập nhật chính sách sẽ bị cấm khi quảng cáo trên Zalo ads

Chúng tôi tóm tắt sơ bộ các tiêu chí sẽ bị cấm quảng cáo trên Zalo ads

các tiêu chí sẽ bị cấm quảng cáo trên Zalo ads

1. Nội dung 18+ hoặc không lành mạnh:

Zalo Ads có thể cấm quảng cáo với nội dung chứa thông tin không lành mạnh hoặc phản cảm.

2. Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp:

Quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến việc vi phạm pháp luật đều bị cấm.

3. Nguyên tắc kỹ thuật:

Quảng cáo không tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật của Zalo Ads có thể bị cấm. Tận dụng các kẻ hơ đưa các thông tin sai lệnh.

4. Lừa đảo hoặc mạo danh:

Quảng cáo với nội dung lừa đảo hoặc mạo danh đều bị cấm.

5. Nội dung chính trị hoặc tôn giáo nhạy cảm:

Zalo Ads có thể cấm quảng cáo với nội dung liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo nhạy cảm.

Các sản phẩm và dịch vụ bị cấm

Các sản phẩm và dịch vụ bị cấm

1. Thức uống có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên:

Hạn chế quảng cáo các sản phẩm có chứa cồn với nồng độ cao để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động tiêu cực của việc sử dụng cồn.

2. Sản phẩm dành cho trẻ em và sản phẩm dinh dưỡng:

Hạn chế quảng cáo sản phẩm sữa thay thế và dinh dưỡng dành cho trẻ em để đảm bảo sự chú ý đặc biệt đối với đối tượng này và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

3. Thuốc trái phép và thuốc kê đơn:

Cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc trái phép và hạn chế quảng cáo thuốc kê đơn để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định y tế.

4. Sản phẩm kích dục và người lớn:

Hạn chế quảng cáo các sản phẩm có tính chất kích dục và đồ chơi tình dục để duy trì tính chất tích cực và không gian an toàn trên nền tảng.

5. Vũ khí, đạn dược và sản phẩm bạo lực:

Cấm quảng cáo về vũ khí, đạn dược và sản phẩm khuyến khích bạo lực để bảo vệ cộng đồng trực tuyến.

6. Dịch vụ không có giấy phép và sản phẩm giả mạo:

Hạn chế quảng cáo các dịch vụ và sản phẩm không có giấy phép để bảo vệ người tiêu dùng khỏi rủi ro và mối đe dọa.

7. Thực phẩm chức năng không an toàn và mê tín:

Cấm quảng cáo thực phẩm chức năng không an toàn và sản phẩm có tính mê tín dị đoan để đảm bảo sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

8. Các loại quảng cáo cạnh tranh trực tiếp với Zalo Ads:

Hạn chế quảng cáo các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Zalo Ads hoặc hệ thống Zalo để duy trì công bằng trong quảng cáo.

9. Quảng cáo mô hình kinh doanh kiếm lời nhanh và đầu tư hợp đồng kỳ nghỉ:

Cấm quảng cáo mô hình kinh doanh kiếm lời nhanh và đầu tư hợp đồng kỳ nghỉ để bảo vệ người tham gia khỏi các chiến dịch không minh bạch.

10. Trò chơi may rủi và đánh bạc:

Hạn chế quảng cáo trò chơi có tính may rủi và đánh bạc để kiểm soát hoạt động đánh bạc và bảo vệ người chơi.

11. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định của Chính phủ:

Tuân thủ các quy định và luật lệ của Chính phủ đối với các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cấm quảng cáo.
Nguồn tham khảo: Zalo ads